Kotlíková dotace s Viadrusem

1. Čeho se podpora týká?

Předmětem podpory je výměna kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním, který je hlavním zdrojem vytápění v rodinném domě za jiný podporovaný zdroj. Starý zdroj  nelze vyměnit pokud byl pořízen (nejméně od 1.1.2009)  z programů Zelená úsporám a Nová zelená úsporám nebo Kotlíkových dotací nebo se jedná o automatický kotel. To znamená, že i v případě, že v domě je současně i jiný zdroj tepla (plynový kotel, elektrokotel apod.), ale kotel na tuhá paliva je hlavním zdrojem, je možno provést výměnu tohoto kotle v rámci tohoto programu.

 

Podporované kotle:

• automa

tický kotel na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu (Hl. město Praha pouze kotle na biomasu nebo uhlí a biomasu)

• kotel s ručním přikládáním na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu

• plynový kondenzační kotel

• instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV (současně s výměnou kotle)

 

2. Co musí splňovat výrobek, který bude předmětem dotace?

Všechny výrobky, které budou předmětem podpory, musí být zaregistrovány v seznamu SVT, který je již uveden na stránkách SFŽP

 

Více informací o kotlíkové dotaci s Viadrusem naleznete ZDE.

 

dotace_01