Na tuhá paliva

Litinová klasika! Naše litinové stacionární kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním jsou spolehlivým zdrojem levného tepla již několik desetiletí a to nejen v Evropě. Kotle na tuhá paliva s automatickým provozem pak představují velmi moderní a komfortní způsob využívání zdrojů pevných paliv – zejména dřevěných pelet a tříděného hnědého i černého uhlí.

Kotle na tuhá paliva s automatickým provozem pak představují moderní způsob využívání zdrojů pevných paliv – zejména dřevěných pelet a tříděného hnědého i černého uhlí. Svým komfortem ovládání a regulace dosahují jednoduchosti plynových kotlů. Umožňují tak využívat výhod automatického provozu řízeného prostorovým regulátorem i v oblastech, kde není vybudován rozvod plynu.

HerculesU32_800px

Pyrolytický litinový kotel Hercules U 32

Hercules U 32 je litinový pyrolytický kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním, určený k ekologickému spalování kusového dřeva a uhlí.

Charakteristika

Hercules U 32 je litinový pyrolytický kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním, který je určen k ekologickému spalování kusového dřeva a uhlí. Konstrukční provedení spalovací komory umožňuje spalování paliva přirozeným odtahem spalin bez podpory ventilátoru. V teplovodních systémech s přirozenou cirkulací topného média je možno kotel provozovat bez oběhového čerpadla. Měření technických a emisních parametrů kotle proběhlo ve Výzkumném energetickém centru VŠB TU Ostrava a výsledky byly potvrzeny také v SZÚ Brno.

Výkon:

19 ~ 20 kW

Palivo:

černé uhlí, hnědé uhlí, dřevo

Přednosti:

– splňuje nejpřísnější normy dle ČSN EN 303-5
– účinnost až 89%
– vysoká životnost českého litinového výměniku
– vodou chlazené pevné rošty
– nízké nároky na komínový tah (cca 20 Pa)
– možnost samotížného provozu
– jednoduchá obsluha a údržba
– závitové příruby pro snadnou montáž
– nízká teplota spalin (cca 130 – 160 °C)
– provoz nezávislý na elektrické energii (bez nuceného odtahu spalin a bez oběhového čerpadla)

Produktový list
Technické informace
hercules_u26

Litinový prohořívací kotel Hercules U26 ECO

Hercules U 26 ECO je určen k ekologickému spalování koksu. Kotle je možno použít pro systémy se samotížným i nuceným oběhem topné vody.

Charakteristika

Kotle je možno použít pro systémy se samotížným i nuceným oběhem topné vody. Hercules U26 ECO je určen k ekologickému spalování koksu při splnění emisních podmínek třídy 3 dle ČSN EN 303-5. V konstrukci kotle jsme využili naše dlouholeté zkušenosti v oblasti litinových kotlů na tuhá paliva. Kotle je možno použít pro systémy se samotížným i nuceným oběhem topné vody. Povinnou výbavou kotlů určených do uzavřených otopných systémů je zabezpečovací zařízení proti přetopení. Kotle určené do otevřených otopných systémů není nutno tímto zabezpečovacím zařízením vybavovat. Kotel je vyráběn ve výkonu od 15 do 50 kW.

Výkon:

15 ~ 50 kW

Palivo:

koks

Přednosti:

– splňuje emisní třídu 3 dle ČSN EN 303-5
– účinnost až 84,1%
– možnost přestavby na automatický kotel 4. emisní třídy
– vysoká životnost českého litinového výměníku
– možnost samotížného provozu
– výkon kotle podle počtu článků
– vodou chlazené pevné rošty
– jednoduchá obsluha a údržba

Produktový list
Návod k obsluze a instalaci
HerculesU24-2014_786x800

Litinový odhořívací kotel Hercules U24

Hercules U 24 umožňuje ekologické spalování uhlí a koksu splňující všechny zákonné požadavky kladené na kotle pro rodinné domy.

Charakteristika

Kotle je možno použít pro systémy se samotížným i nuceným oběhem topné vody. Hercules U26 ECO je určen k ekologickému spalování koksu při splnění emisních podmínek třídy 3 dle ČSN EN 303-5. V konstrukci kotle jsme využili naše dlouholeté zkušenosti v oblasti litinových kotlů na tuhá paliva. Kotle je možno použít pro systémy se samotížným i nuceným oběhem topné vody. Povinnou výbavou kotlů určených do uzavřených otopných systémů je zabezpečovací zařízení proti přetopení. Kotle určené do otevřených otopných systémů není nutno tímto zabezpečovacím zařízením vybavovat. Kotel je vyráběn ve výkonu od 15 do 50 kW.

Výkon:

11 ~ 74 kW

Palivo:

hnědé uhlí, koks, černé uhlí, (doplňkové palivo dřevo )

Doplňkové palivo: dřevo

Přednosti:

– splňuje emisní třídu 3 dle ČSN EN 303-5
– účinnost až 80 %
– ekologické spalování uhlí a koksu
– vysoká životnost českého litinového výměníku
– možnost samotížného provozu
– výkon kotle podle počtu článků
– vodou chlazené pevné rošty
– jednoduché čištění spalinových cest
– závitové příruby pro snadnou montáž

Produktový list
Návod k obsluze a instalaci
u28velky

Litinový odhořívací kotel Hercules U28

Hercules U28 umožňuje spalování uhlí ekologickým způsobem splňujícím všechny zákonné požadavky kladené na kotle pro rodinné domy.

Charakteristika

Hercules U 28 umožňuje spalování černého a hnědého uhlí odhořívacím způsobem bez nuceného přívodu vzduchu v litinovém tělese při splnění nejpřísnějších emisních podmínek třídy 3 dle ČSN EN 303-5. Konstrukce je optimalizována zejména pro spalování černého a hnědého uhlí. Doplňkově je možno spalovat dřevo. Povinnou výbavou kotlů určených do uzavřených otopných systému je zabezpečovací zařízení proti přetopení. Při použití v otevřených otopných systémech není nutno kotel vybavovat zabezpečovacím zařízením proti přetopení. Kotel je vyráběn ve výkonu od 19 do 44 kW.

Výkon:

19 ~ 44 kW

Palivo:

černé uhlí, hnědé uhlí

Doplňkové palivo: dřevo

Přednosti:

– splňuje třídu 3 dle ČSN EN 303-5
– účinnost až 79,5 % – ekologické spalování černého a hnědého uhlí
– možnost spalování dřeva
– vysoká životnost českého litinového výměníku
– možnost samotížného provozu
– výkon kotle podle počtu článků
– vodou chlazené pevné rošty
– jednoduché obsluha a údržba
– závitové příruby pro snadnou montáž
– možnost změny směru otevírání dvířek uživatelem

Produktový list
Návod k obsluze a instalaci
lignator

Pyrolytický litinový kotel na kusové dřevo Lignator

Lignator je moderní kotel určený k ekologickému spalování kusového dřeva pyrolytickým způsobem. kotel splňuje nejpřísnější evropské ekologické normy a zároveň dosahuje vynikající účinnosti.

Charakteristika

Lignator je moderní kotel určený k ekologickému spalování kusového dřeva pyrolytickým způsobem. Kotel splňuje nejpřísnější evropské ekologické normy a zároveň dosahuje vynikající účinnosti. Kotle je možno použít pouze pro uzavřené systémy s nuceným oběhem topné vody. Povinnou výbavou kotlů určených do uzavřených topných systémů je zabezpečovací zařízení proti přetopení. Kotel je vyráběn ve výkonu od 13,5 do 34 kW.

Výkon:

13,5 ~ 34 kW

Palivo:

kusové dřevo

Přednosti:

– splňuje emisní třídu 5 dle ČSN EN 303-5.
– účinnost až 89,6 %
– ekologický provoz
– vysoká životnost českého litinového výměníku
– výkon podle počtu článků
– jednoduchá obsluha a údržba
– závitové příruby pro snadnou montáž
– vodou chlazené pevné rošty

Produktový list
Návod k obsluze a instalaci
P7C_800px

VIADRUS P7C

Kotel VIADRUS P7C je pyrolytický litinový kotel, určený pro spalování kusového dřeva. Kotel se vyznačuje vysokou účinností spalování a nízkou teplotou spalin.

Charakteristika

Kotel VIADRUS P7C je pyrolytický litinový kotel, určený pro spalování kusového dřeva. Kotel VIADRUS P7C se vyznačuje vysokou účinností spalování a nízkou teplotou spalin. Řízení kotle VIADRUS P7C je řešeno pomocí automatické regulace, využívající lambda sondu pro regulaci primárního i sekundárního spalovacího vzduchu.

Výkon:

22 ~ 38 kW

Palivo:

kusové dřevo

Přednosti:

– splňuje emisní třídu 5 dle ČSN EN 303-5
– účinnost až 92,1 %
– ekologický provoz
– vysoká životnost českého litinového výměníku
– výkon podle počtu článků 22 kW (5 čl.), 30 kW (7 čl.), 38 kW (9 čl.)
– jednoduchá obsluha a údržba
– využití zkratovací klapky při zátopu
– předehřev primárního a sekundárního vzduchu
– využití lambda sondy pro regulaci spalovacího vzduchu

Produktový list
Návod k obsluze a instalaci
vulcanus

Automatický litinový kotel Hercules DUO

Předností kotle Hercules DUO je kromě ekologického provozu zejména celolitinový tepelný výměník s dlouhou životností a vynikající přístupností pro jeho čištění.

Charakteristika

Předností kotle je kromě ekologického provozu zejména celolitinový tepelný výměník s dlouhou životností a vynikající přístupností pro jeho čištění. K tomu slouží dvoje rozměrná čistící dvířka. Palivo je do retortového hořáku přiváděno šnekovým podavačem. Samozřejmostí je ochrana proti prohoření paliva i během výpadku elektrického proudu. Při objednání nutno specifikovat velikost zásobníku. Kotel je vyráběn ve výkonu od 6 do 35 kW.

V rámci Kotlíkových dotací můžete na kotel HERCULES DUO čerpat 60 000,-Kč.
SVT 2494 4 čl. verze
SVT 7015 5 čl. verze
SVT 7016 6 čl. verze
SVT 2497 7 čl. verze

Výkon:

6 ~35 kW

Palivo:

černé uhlí, hnědé uhlí, dřevní pelety

Přednosti:

– splňuje emisní třídu 4 dle ČSN EN 303-5
– účinnost až 89%
– možnost spalování černého uhlí, hnědého uhlí a pelet
– záruka 15 let na litinový výměník
– vysoká životnost českého litinového výměníku
– výkon podle počtu článků
– možnost ohřevu teplé vody
– dvě velikosti zásobníku paliva
– pravé nebo levé provedení zásobníku paliva
– ovládací a zobrazovací jednotka HMI
– příprava pro pokojový termostat
– jednoduché ovládání přes textové menu

PŘÍSPĚVEK AŽ 60 000 Kč V KOTLÍKOVÉ DOTACI!

Produktový list
Návod k obsluze a instalaci
Čestné uznání
vulcanus

Automatický litinový kotel Vulcanus

Kotel Vulcanus je určen k úspornému a ekologickému automatickému vytápění tuhými palivy  v automatickém režimu s minimálními nároky na obsluhu kotle.

Charakteristika

Kotel Vulcanus je určen k úspornému a ekologickému automatickému vytápění uhlím nebo dřevními peletami v automatickém režimu. Modulační automatický regulátor Siemens SAPHIR ovládá činnost kotle včetně ohřevu teplé vody a možnosti řízení více topných okruhů. Konstrukce litinového výměníku vychází z osvědčeného kotle Hercules U26 a je zárukou vynikající funkce a životnosti. Palivo je do retortového hořáku přiváděno šnekovým podavačem. Samozřejmostí je ochrana proti prohoření paliva i během výpadku elektrického proudu. U otevřených topných systémů není nutné zabezpečovací zařízení proti přetopení kotle. Při objednání nutno specifikovat velikost a orientaci zásobníku. Kotel je vyráběn ve výkonu od 6 do 35 kW.

V rámci kotlíkových dotací můžete na 4 článkovou velikost tohoto kotle čerpat až 60 000 Kč, SVT 4353.

Výkon:

6 ~ 35 kW

Palivo:

černé uhlí, hnědé uhlí, dřevní pelety

Přednosti:

– splňuje emisní třídu 4 dle ČSN EN 303-5
– účinnost až 89%
– možnost spalování černého uhlí, hnědého uhlí a pelet
– záruka 15 let na litinový výměník
– vysoká životnost českého litinového výměníku
– výkon podle počtu článků
– možnost ohřevu teplé vody
– dvě velikosti zásobníku paliva
– pravé nebo levé provedení zásobníku paliva
– ovládací jednotka slouží zároveň jako pokojový termostat
– ekvitermní regulátor
– řízené otáčky ventilátoru

PŘÍSPĚVEK AŽ 60 000 Kč V KOTLÍKOVÝCH DOTACÍCH!

Produktový list
Návod k obsluze a instalaci
A3W_800px

VIADRUS A3W

Jedná se o oceloplechový kotel na hnědé, černé uhlí a dřevěné pelety s automatickým podavačem paliva.

Charakteristika

Jedná se o oceloplechový kotel na hnědé, černé uhlí a dřevěné pelety s automatickým podávačem paliva. Kotel je vybaven řídící jednotkou Climatix ve verzi standard, nebo ve verzi web, kterou je možné ovládat přes internet. I díky vysoké účinnosti je kotel v 5 emisní třídě.

Výkon:

7,5 ~ 25 kW

Palivo:

černé uhlí, hnědé uhlí, dřevní pelety

Přednosti:

– splňuje emisní třídu 5 pro dřevní pelety a hnědé uhlí dle ČSN EN 303-5
– účinnost až 91% (hnědé uhlí)
– záruka až 5 let na kotel
– automatické podávání paliva
– s řídící jednotkou Climatix web možnost dálkového ovládání přes internet
– přehledné ovládání
– možnost pravolevého provedení

Produktový list
Návod k obsluze a instalaci
A5_800px

VIADRUS A5C

VIADRUS A5C je plně automatický, ekologický kotel s litinovým výměníkem
s vysokou účinností, určený k úspornému a ekologickému vytápění dřevními
peletami.

Charakteristika

VIADRUS A5C je plně automatický, ekologický kotel s litinovým výměníkem
s vysokou účinností, určený k úspornému a ekologickému vytápění dřevními
peletami. Kotel splňuje 5 emisní třídu a je řízen řídící jednotkou, která má intuitivní dotykové ovládání.

Výkon:

7,5 ~ 25 kW

Palivo:

dřevní pelety

Přednosti:

– splňuje emisní třídu 5 pro dřevní pelety dle ČSN EN 303-5
– účinnost až 92,2 %
– automatické čištění spalinových cest
– automatické odpopelnění
– automatické pneumatické plnění paliva do zásobníku z externího prostoru
– možnost ovládání až 3 topných okruhů
– řízení spalování pomocí lambda sondy
– dotykové ovládání
– možnost dálkového ovládání prostřednictvím internetu
– splňuje požadavky ecodesign pro pevná paliva

Produktový list
Návod k obsluze a instalaci
hercules eco green_573x902

Automatický litinový kotel Hercules Green Eco Therm

Kotel Hercules Green Eco Therm je určen k úspornému a ekologickému vytápění dřevními peletami v automatickém režimu s minimálními nároky na obsluhu kotle.

Charakteristika

Kotel Hercules Green Eco Therm je určen k úspornému a ekologickému vytápění dřevními peletami v plně automatickém modulovaném režimu včetně automatického zapalování s minimálními nároky na obsluhu kotle. Výkon kotle je regulován modulačním regulátorem. Automatický provoz kotle včetně zásobování paliva je ovládáno řídícím modulem umístněným na hořáku. Konstrukce litinového výměníku vychází z provozně osvědčeného kotle Hercules U22 a je zárukou vynikající funkce a životnosti. Komplet hořáku je dodáván v dřevěné bedně, kterou lze použít jako zásobník paliva s kapacitou 80 kg pelet. Kotel je vyráběn ve výkonu od 7,5 do 32 kW.

Výkon:

7,5 ~ 32 kW

Palivo:

dřevní pelety

Přednosti:

– splňuje emisní třídu 4 třídu dle ČSN EN 303-5
– účinnost až 87,9 %
– výkon podle počtu článků
– automatické zapalování
– hlídání plamene optickým členem
– základní zásobník v ceně kompletu
– přísun paliva z libovolného zásobníku
– vysoká životnost litinového kotlového tělesa
– univerzální podavač pelet součástí dodávky
– jednoduchá, časově nenáročná obsluha a údržba
– snadné čištění
– příprava na pokojový termostat

PŘÍSPĚVEK AŽ 60 000 KČ V RÁMCI KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ!

Produktový list
Návod k obsluze a instalaci
robot

Hercules U 26 Robot

Automatický, ekologický kotel s celolitinovým tepelným výměníkem s dlouhou životností.

Charakteristika

Automatický, ekologický kotel s celolitinovým tepelným výměníkem s dlouhou životností. Díky své menší výšce je vhodný také pro prostory s nižšími stropy.

Výkon:

6 ~ 34 kW

Palivo:

černé uhlí, hnědé uhlí, dřevní pelety

Přednosti:

– splňuje emisní třídu 4 dle ČSN EN 303-5
– účinnost až 88,5%
– možnost spalování černého uhlí, hnědého uhlí a pelet
– záruka až 10 let na litinový výměník
– vysoká životnost českého litinového výměníku
– výkon kotle podle počtu článků
– možnost ohřevu teplé vody
– jednoduchá, časově nenáročná obsluha a údržba

Produktový list
Návod k obsluze a instalaci
robot

Hercules U26 P Robot

Automatický, ekologický kotel s celolitinovým tepelným výměníkem s dlouhou životností. Díky své menší výšce je vhodný také pro prostory s nižšími stropy.

Charakteristika

Automatický, ekologický kotel s celolitinovým tepelným výměníkem s dlouhou životností. Díky své menší výšce je vhodný také pro prostory s nižšími stropy.

Výkon:

6 ~ 31 kW

Palivo:

dřevní pelety

Přednosti:

– splňuje emisní třídu 4 dle ČSN EN 303-5
– účinnost až 88,5 %
– možnost spalování černého uhlí, hnědého uhlí a pelet
– vysoká životnost českého litinového výměníku
– výkon kotle podle počtu článků
– možnost ohřevu teplé vody
– jednoduchá, časově nenáročná obsluha a údržba

Produktový list
Návod k obsluze a instalaci
robot

Hercules U22 Robot

Automatický, ekologický kotel s celolitinovým tepelným výměníkem s dlouhou životností. Díky své menší výšce je vhodný také pro prostory s nižšími stropy.

Výkon:
6 ~ 25 kW

Palivo:
černé uhlí, hnědé uhlí, dřevní pelety

Přednosti:

– splňuje emisní třídu 4 dle ČSN EN 303-5
– účinnost až 88,5 %
– možnost spalování černého uhlí, hnědého uhlí a pelet
– vysoká životnost českého litinového výměníku
– výkon kotle podle počtu článků
– možnost ohřevu teplé vody
– jednoduchá, časově nenáročná obsluha a údržba

Produktový list
Návod k obsluze a instalaci
A5_800px

VIADRUS A5W

VIADRUS A5W je plně automatický, ekologický kotel s oceloplechovým výměníkem s vysokou účinností, určený k úspornému a ekologickému vytápění dřevními peletami.

Charakteristika

VIADRUS A5W je plně automatický, ekologický kotel s oceloplechovým výměníkem s vysokou účinností, určený k úspornému a ekologickému vytápění dřevními peletami. Kotel splňuje 5 emisní třídu a je řízen řídící jednotkou, která má intuitivní dotykové ovládání.

Výkon:

7,5 ~ 25 kW

Palivo:

dřevní pelety

Přednosti:

– splňuje emisní třídu 5 pro dřevní pelety dle ČSN EN 303-5
– účinnost až 91,3 %
– automatické čištění spalinových cest
– záruka až 5 let na kotel
– automatické odpopelnění
– automatické pneumatické plnění paliva do zásobníku z externího prostoru
– možnost ovládání až 3 topných okruhů
– řízení spalování pomocí lambda sondy
– dotykové ovládání
– možnost dálkového ovládání prostřednictvím internetu
– splňuje požadavky ecodesign pro pevná paliva

Produktový list
Návod k obsluze a instalaci
PrestavbaDUO_573-902

Přestavbová sada pro kotel Hercules U26

Originální přestavbová sada je určena pro kotle Hercules U26 (ECO) všech generací a provedení. Přestavbou kotle vzniká „nový” automatický kotel Hercules DUO splňující parametry 3. emisní třídy.

Charakteristika

Originální přestavbová sada je určena pro kotle Hercules U26 (ECO) o velikostech 4, 5, 6, a 7 článků všech generací slouží k přestavbě kotlů na „nový” automatický kotel Hercules DUO, a to včetně nového výrobního štítku a návodu. Předností „nově” vzniklého kotle je kromě ekologického provozu zejména celolitinový tepelný výměník s dlouhou životností a vynikající přístupností pro jeho čištění. Palivo je do retortového hořáku přiváděno šnekovým podavačem. Samozřejmostí je ochrana proti prohoření paliva i během výpadku elektrického proudu. Při objednání nutno specifikovat velikost zásobníku.

Výkon:

6 ~ 35 kW

Palivo:

černé uhlí, hnědé uhlí, dřevní pelety

Přednosti:

– splňuje emisní třídu 3 dle ČSN EN 303-5 (na přestavbové sady není poskytována dotace)
– možnost spalování černého uhlí, hnědého uhlí a pelet
– vysoká životnost litinového výměníku
– dvě velikosti zásobníku paliva
– univerzální pravé či levé provedení zásobníku paliva
– ovládací a zobrazovací jednotka HMI
– jednoduché ovládání přes textové menu
– příprava pro pokojový termostat

Produktový list
Návod k obsluze a instalaci
RobotU26_prestavba_800px

Přestavbová sada pro kotel Hercules U 26 Robot

Originální sada určená pro kotle Hercules U 26 všech generací slouží k přestavbě kotlů na “ nový“ automatický kotel HERCULES U26 Robot, splňující parametry 3. emisní třídy pro hnědé a černé uhlí.

Charakteristika

Originální sada určená pro kotle Hercules U 26 všech generací slouží k přestavbě kotlů na “ nový“ automatický kotel HERCULES U26 Robot, splňující parametry 3. emisní třídy pro hnědé a černé uhlí. Předností je jednoduchá přestavba na automatický provoz bez nutnosti zásahu do napojení kotle a nutnosti stavění kotle na podstavec.

Výkon:

6,3 ~ 34 kW

Palivo:

černé uhlí, hnědé uhlí

Přednosti:

– splňuje emisní třídu 3 pro hnědé a černé uhlí dle ČSN EN 303-5

– účinnost až 85,4%

– variabilita používaného paliva

– snadná montáž bez nutnosti odpojení kotle a jeho manipulace

– možnost použití i v prostorách s nižšími stropy

Produktový list
Návod k obsluze a instalaci
PrestavbaDUO_573-902

Přestavbová sada Hercules U 22 na Hercules UNO

Originální sada určená pro kotle Hercules U 22 o velikosti 4, 5, 6, a 7 článků slouží k přestavbě kotlů na „nový“ automatický kotel Hercules UNO.

Charakteristika

Originální sada určená pro kotle Hercules U 22 o velikosti 4, 5, 6, a 7 článků slouží k přestavbě kotlů na „nový“ automatický kotel Hercules UNO, a to včetně nového výrobního štítku a návodu. Palivo je do retortového hořáku přiváděno šnekovým podavačem. Možnost výběru ze dvou velikostí zásobníku.

Výkon:

16 ~ 30 kW

Palivo:

dřevní pelety

Přednosti:

– splňuje emisní třídu 3 dle ČSN EN 303-5
– účinnost až 89,9 %
– dvě velikosti zásobníku paliva
– pravé nebo levé provedení zásobníku paliva
– automatický provoz kotle, řízení ekvitermní
– mechanický přísun paliva z vestavěného zásobníku
– jednoduchá, časově nenáročná obsluha a údržba
– nízké provozní náklady

Produktový list
Návod k obsluze a instalaci